Contact Us
Buy Now or Call 08-1496-7727
Search

"SoftBank Academy" Social Enterprise ของไทย ตอบแทนสังคมด้วยการให้ความรู้สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

 
"SoftBank  Academy"   Social Enterprise ของไทย  
  ตอบแทนสังคมด้วยการให้ความรู้สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

     เพราะเรามีความเชื่อว่าคนเราทุกคนต้องการโอกาส  ถ้าเราสามารถสร้างโอกาสให้กับคนที่เก่ง ดีและคนที่ใช่แล้วสังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นเป็นอย่างมาก

     โปรซอฟท์เกิดขึ้นและเติบโตได้เพราะลูกค้าให้โอกาส  ให้การสนับสนุนในสินค้าและบริการด้วยดีเสมอมา  ในฐานะผู้นำองค์กรแห่งนี้ขอกล่าวคำว่า "ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสโปรซอฟท์บริการ  เราจะทำหน้าที่ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์อย่างดีที่สุด  เราจะส่งมอบคุณค่าทั้ง Product Innovation & Service Innovation ให้ดีๆยิ่งขึ้นต่อไป"   เมื่อเราได้โอกาสที่ดีจากลูกค้าแล้วเราจะตอบแทนสิ่งที่ลูกค้าไว้วางใจอย่างสุดคุ้มกลับคืนสู่ลูกค้าต่อไป
     
     ขณะเดียวกันนอกจากรายได้ที่เราได้แบ่งปันให้กับพนักงาน ให้กับ Stakeholder แล้ว  เรามีอุดมการณ์อย่างแน่วแน่และมั่นคงว่าเราจะตอบสิ่งที่เรามีคือองค์กรแห่งนวัตกรรม องค์กรแห่งความรู้สู่สังคม  บัดนี้สิ่งที่เป็นความฝันเริ่มเป็นจริงแล้ว  เครือโปรซอฟท์ได้ก่อตั้ง  SoftBank Academy ขึ้นเพื่อเป็นสถาบันการเรียนรู้โดยไม่มุ่งแสวงหากำไร   เราต้องการตอบแทนสังคม   สถาบันแห่งนี้จะรวบรวมบุคคลากรมืออาชีพทั้งจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ  บริษัทเอกชน  บริษัทในเครือโปรซอฟท์ รวมทั้งจากผู้มีจิตอาสาจากทั่วประเทศและจากทั่วโลกเพื่อมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงแก่ผู้ที่เข้าร่วมการเรียนรู้ในสถาบันแห่งนี้ 

     สถาบันแห่งนี้เราเน้นสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานให้แก่บุคคลโดยทั่วไป เพื่อสร้างให้แต่ละคนเป็นคนที่มีคุณภาพให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง  โดยเน้นหลักสูตรการเรียนทฤษฏีควบคู่การปฏิบัติและทำงานจริงๆกับบริษัทในเครือโปรซอฟท์   ส่วนจำนวนคนที่เข้ามาเรียนเราไม่เน้นจำนวนแต่เราจะเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักสำคัญที่สุด    หลังจากจบหลักสูตรการเรียนแล้ว เราจะส่งเข้าสู่การทำงานทันทีโดยมีทีมงานมืออาชีพรุ่นพี่เป็น Buddy เพื่อให้ความช่วยเหลือและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพต่อไป